top of page

goddelike bemoediging


Paulus skryf die 2de brief vir die gemeente in Korinte en eerstens bedank hy vir God en al die eer kom God toe. Hy sê in 2 Kor 1:3 - Hy is die vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigehde bemoedig.


In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. Daarom kan ons weer ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig.


Hoor net wat sê Paulus in Efersiërs 1:3 - Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe!. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.


Let wel al die seëninge van die Gees, nie net 'n gedeelte nie, alles. Ons het dus geen verskoning om enige tyd in God te twyfel nie. Die Gees sal ons bemoedig deur ander mense, die woord van God en deur ons gedagtes. Die Heilige Gees sal beheer oorneem oor dit wat jou pla.


Psalm 10 begin met die woorde - Waarom staan U so verweg Here? Dit dui op die dringendheid van sy gerop om hulp. Vole ons nie baie so nie. Dit voel dalk God is nie nie beskikbaar nie.


Ons kry bemoediging in in vers 17 - U het die gesmeek van die hulpeloses gehoor, Here. U gee hulle nuwe moed. U verhoor hulle gebed.


Psalm 9:13 - Hy verontagsaam nie die geroep van die wat in nood verkeer nie.


Dit is darem wonderlik as God besig is om met jou te werk. Terwyl ek so besig is om bybel te lees en die boodskap te tik, gee die Here vir my die volgende vers Psalm 59:17 - Maar ek sal sing van u mag en in die oggend jubel oor u trou. Want U was my toevlug, 'n veilige skuiling in tye van nood.


Onthou ons het al die seëninge van die Gees reeds ontvang. Ons het geen rede om in God te twyfel nie. Hy hoor elke gebed en is reeds besig om dit vir jou te verander.

1,458 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page