top of page
Netwerk.jpg

Ons skakel met ander gemeentes in die NG Kerk familie asook buite die NG Kerk wat Jesus Christus as ons Verlosser aanvaar het, om daardeur die boodskap van versoening en een liggaam in Christus, prakties gestalte te laat vind.

Kontakbesonderhede:

Aletia Grundling

aletiagrundling@gmail.com

(083) 623-1485

bottom of page