Bankbesonderhede:

KERK

Strooidakkerk
Nedbank Paarl
Takkode - 101910
Tjekrekening - 1019291168
Verwysing: Kollekte / Dankoffers / Donasies

Strooidakkerk NDSC0343

  

GGO

Strooidak GGO
Nedbank Paarl
Takkode - 101910
Spaarrekening - 2019355027
Verwysing: Strooidak GGO

GGO NDSC0513

EREDIENSTE

09:00 Eredienste 
09:00 Kleurterkerk en Junior Bybelskool 
09:30 Erediens Huis Vergenoegd 
18:00 Senior Bybelskool

VOLG ONS OP SOSIALE MEDIA

Facebook