top of page
Aansoekvorm vir die bediening van die doppsakrament.png
Hierdie vorm moet minstens een maand voor die doopdatum deur die ouers ingevul en per e-pos na die skriba gestuur word of by die kerkkantoor inghandig word
'n Digitale gesinsfoto moet hierdie aansoekvorm vergesel. Stuur die vorm en fotos na skriba@strooidak.co.za
Laai af
bottom of page