Die kerk benodig mense wat tydens die Eredienste kan help met klank en die skyfies. Dit help om die lofsang en aanbidding asook die preek vlot te laat verloop.

Kontakbesonderhede:

Hanno Botha

hanno@tfdesign.co.za

(079) 035-0999