Tydens die eredienste bedien ons musiekgroep en of die orrel die lofsang. Die groep kom Sondagoggende voor die diens bymekaar om voor te berei. Ons is deurlopend op soek na ‘n ekstra stem of instrument. Maak sseblief kontak indien jy belangstel om by ons aan te sluit.

Kontakbesonderhede:

musiek@strooidak.co.za