Strooidak Live - YouTube

Elke Sondag het ons 'n lewendige uitsending van die Erediens.