Die dankoffer bediening is verantwoordelik vir die opneem van die dankoffers tydens die diens

asook die deurkollekte en bedien van die nagmaal.

Kontakbesonderhede:

Corlia Mouton

mossiemton@gmail.com

(083) 538-1709