bedienings

Die Getuienisbediening se bestaansrede en visie is direk gefokus op die implementering van die Gemeente visie: "Ons vat hande tot eer van God-Drie-Enig, tot ondersteuning van mekaar en tot 'n Getuienis in die Wêreld." Vir hierdie doel het die Getuienisbediening met die goedkeuring van die Gemeenteraad die Geloofsgelofte Offer (GGO) program begin. Gemeentelede verbind hulle deur die GGO tot finansiële ondersteuning van die Getuienisbediening se fokusareas, programme en sendelinge.

Ten einde die visie te implementeer wat direk in lyn is met Jesus se groot opdrag, verdeel ons die fokusareas van die Getuienisbediening in Jerusalem (Paarl); Judea (Groter Suid-Afrika), Samaria (Res van Afrika) en Uithoeke van die Wêreld.

Kontakbesonderhede:

Ockie Grundling

grundlingo@gmail.com

(072) 828-5110